podcast #76 – Jak zarządzać swoim myśleniem?

podcast #76 – Jak zarządzać swoim myśleniem?

Ona ma małe dziecko. Boi się wyjść z nim na dwór, bo przecież może się zarazić.

Odkaża ręce co 5 minut, bo ten maluch ciągle bierze rączki do buzi. Jest chorowity więc zakażenia grozi mu poważną chorobą.

On się zarazi.

On zachoruje poważnie.

On może umrzeć….

STOP. STOP TEMU CO CI NIE POMAGA.

Obiecałam ten podcast, kiedy w poprzednim mówiłam o radzeniu sobie ze stresem. Pierwszą metodę jaką podałam brzmiała Myśl Pozytywnie.

Banalne, a jednocześnie takie trudne, szczególnie w obecnych, niepewnych czasach.

Po co nam myślenie pozytywne? W kontekście odporności psychicznej to myślenie to fundament. Od tego jak myślisz, zależy bardzo wiele.

Wielu z nas myśli w sposób automatyczny. Myśli się pojawiają. I niekoniecznie takie, które nas wspierają.

W tym podcaście chcę Cię nauczyć tego, aby Twoje myślenie było procesem świadomym – procesem, w którym masz dużo więcej poczucia kontroli!

W podcaście #76 usłyszysz między innymi:

 

 • O trzech światach (zewnętrznym, wewnętrznym i  subiektywnym)
 • O tym na jaki świat masz wpływ i co dzięki temu zyskasz
 • Czym różni się myślenie naiwne od myślenia prawdziwie pozytywnego
 • O najważniejszym pytaniu jakie musisz sobie zadać, aby świadomie wybierać myśli
 • O krokach w budowaniu pozytywnego myślenia na życzenie
 • O metodach świadomego kreowania myśli.

Jeśli masz ciekawy pomysł lub jest jakaś ważna tematyka, którą chciałbyś żebym poruszyła w podcastach, napisz do mnie: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl  lub na moim fanpage: https://www.facebook.com/coachelakrokosz/ 

Posłuchaj innych podcastów

Dołącz do nas!

ZOSTAŃ SWOIM NAJLEPSZYM COACHEM

DLA menedżerÓW

Potrzebujesz tego, aby realizować ambitne cele, wykorzystać swój ogromny potencjał i inspirować sobą innych. Nie rozpalisz innych, jeśli sam nie płoniesz.

dla właścicieli firm

Możesz w pełni kreować swoją przyszłość, bo to Ty decydujesz co jest możliwe i co chcesz osiągnąć w swojej firmie. A wiesz, że firmę założyłeś po to, aby sięgnąć po swoje marzenia i niezależność!

Dla specjalistów i ekspertów

Musisz mieć wysoki poziom wewnętrznej motywacji i jak najlepiej korzystać ze swojego potencjału, aby realizować postawione przed Tobą ambitne cele i pracować dla siebie z poczuciem satysfakcji i radości.

Dla każdego człowieka

Aby walczyć o swoje cele, marzenia, o swoje życie i osiągać to wszystko z poczuciem satysfakcji i radości, a nie stresu i frustracji.

Jak działa Program?

TO TWOJA NAJLEPSZA INWESTYCJA

Self Coaching Program to comiesięczny program coachingowy, który prowadzi Cię krok po kroku w osiąganiu tego, co jest dla Ciebie najważniejsze! Dzięki szkoleniom, sesjom coachingowym i mentoringowym nauczysz się umiejętności i narzędzi coachingowych, które pozwolą Ci zwiększyć Twoje profesjonalne kompetencje oraz zwiększą pewność siebie, co przełoży się także na Twoją większą skuteczność! Będziesz umieć odkrywać swoje blokady wewnętrzne i ustawiać właściwie sposób myślenia gwarantujący Ci wysoką motywację i determinację!

Kto korzysta z Programu?

ZOBACZ OPINIE UCZESTNIKÓW

Przeszkoda epidemii. Kształcenie na odległość

Przeszkoda epidemii. Kształcenie na odległość

Żródło: zobacz oryginalny artykuł na  Jobsora

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid-19 większość krajów poddała kwarantannie granice, miasta i instytucje edukacyjne. Sytuacja skomplikuje przejście na kształcenie na odległość, ale nie panikuj. Konieczne jest wdrożenie z wielką kontrolą metod, do których stosuje się „zwykłą” kwarantannę związaną z coroczną grypą.

Należy pamiętać, że przeszkodzie w rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem powinna towarzyszyć obszerna praca wyjaśniająca na temat medycznych metod walki z wirusem i środków zapobiegawczych.

Przeanalizujmy etapami, jak zorganizować przejście na kształcenie na odległość i co należy zrobić, aby skutecznie funkcjonować instytucje edukacyjne.

Przedszkola

Wszystkie przedszkolaki są natychmiast przenoszone do szkoły domowej. Rodzice i opiekunowie otrzymują informacje doradcze zawierające normy i standardy edukacji dzieci, zgodnie z wiekiem. Rozpowszechniane są materiały metodologiczne, które mówią o infekcji, jej możliwościach dystrybucji i metodach radzenia sobie z nią. W sprawach związanych z wychowaniem, opieką i utrzymaniem dziecka przez cały okres kwarantanny odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na rodzicach.

Praca przedszkolnych placówek edukacyjnych przez cały okres kwarantanny jest zabroniona.

Szkoły

Aby skutecznie przenieść uczniów do szkoły domowej, ze względu na groźbę masowego rozprzestrzeniania się infekcji, konieczne jest podjęcie działań w celu digitalizacji programów nauczania i programów dla każdej równoległej nauki. W każdym temacie. Jednocześnie dostęp do materiałów powinien być dostępny dla wszystkich nauczycieli danego przedmiotu, pracowników administracji w dowolnym momencie.

Konieczne jest podjęcie środków nadzwyczajnych w celu zwrócenia uwagi pracującego personelu, kadry nauczycielskiej, administracji i studentów na metody walki z chorobą i metody jej wstępnej diagnozy. Utwórz listy telefoniczne pogotowia medycznego.

Ponieważ pomiary odległości wymagają dostępności mocy obliczeniowej do przechowywania i przetwarzania informacji, dokumentów, tabel ocen, raportów podsumowujących, ukończonej pracy uczniów, streszczeń, protokołów roboczych, konieczne jest zapewnienie dostępu online do nich wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego. Dla każdego zgodnie z ich kompetencjami i stanowiskiem.

Metodologowie szkolni i dyrektorzy powinni zapewnić bezproblemową komunikację wszystkim nauczycielom, ich dostęp do dokumentów administracyjnych, zamówień szkolnych. Terminowo dostarczaj materiały referencyjne dotyczące pracy personelu dydaktycznego zaangażowanego w pracę zdalną na okres kwarantanny.

Rozważ przejście na zdalną formę pracy (szkolenia):

 • Uczniów należy dostarczyć treści, które bezpośrednio odnoszą się do edukacyjnej procesu (w szczególności języka przedmiotu). Mogą to być e-artykuły, tutoriale, cyfrowe książki ze szkolnej biblioteki, itp. Publikowanie linków do materiałów jest dozwolone w społecznościach tematycznych, osobistych listach mailing’owych z uczniami (rodzicami);
 • Dla rodziców uczniów, przetłumaczonych na zdalną formę uczenia się, zapewnia łatwy dostęp do informacji dotyczących postępów w nauce ich dzieci. Można do tego wykorzystać gotowe rozwiązania programowe lub korzystać z innych firm, rozwoju (w wielu szkołach są własne portale elektroniczne);
 • W celu kontroli postępów w nauce, na serwerze uczelni organizuje przechowywanie dokumentów do zatwierdzenia ocen i prac uczniów, otrzymanych po przeprowadzeniu tematycznych kontrolnych i weryfikacyjnych prac. Pakiety oprogramowania do realizacji zadania pedagogiczny skład wybiera samodzielnie;
 • Do koordynacji pracy, nauczycieli wprowadza nieprzerwany komórkowy (internet) kontakt;
 • Za wykonaniem i realizacją zleceń rejonowego wydziału edukacji śledzą wicedyrektorzy i metodyści szkoły. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji roboczej, doprowadzenie jej treści do pracowników pozostaje za wicedyrektorami szkoły;
 • Dostęp do serwera szkoły (chmury, mail) zdalnie sterowane mianowany administratorem systemu lub nauczycielem informatyki;
 • Wspólna koordynacja pracy „zdalnej szkoły średniego szczebla” tylko dyrektor.

W okresie kwarantanny należy wykluczyć osobiste przekazanie świadectw lub dokumentów od rodziców uczniów osobiście. Cały obieg dokumentów przekłada się na format elektroniczny. Mechanizm weryfikacji dokumentów szkolnych, w formie elektronicznej, opracowany przez okręgowy wydział edukacji. Wszelkie nienormalne sytuacje, które mogą być związane z procesem edukacyjnym, biorąc pod uwagę czasu pracy nauczycielskiej lub zadaniami administracyjnymi, są rozwiązywane w telefonicznej lub wideo trybie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

O wszystkich zmianach w planie pracy i trudności w realizacji procesu nauczania nauczyciele informują wicedyrektora lub dyrektora. Przełożone porządkują informacje i przekazuje ją rejonowy wydział edukacji, czekając na dalsze rozkazy.

Uczelnie wyższe

Dla instytutów i uniwersytetów mechanizmy są podobne. Pracownikami uczelni jest przez elektroniczny dostęp do udostępnionych metodyczną instrukcje, listy wykładów. Między kuratorami grup i starostami nawiązuje stabilna komunikacja do szybkiej komunikacji i rozwiązywania dyżurnych pytań. Zdalny dostęp do samouczków jest realizowana przez pracowników mocy obliczeniowych. W szczególnych przypadkach należy przewidzieć przeprowadzenie zdalnych wykładów w trybie wideo.

Do informacji studentów, nauczycieli, pracowników administracji doprowadza informacje o metodach przeciwdziałania infekcji, zalecanych leków, sposobach udzielania pierwszej pomocy.

Ogólny charakter działań, jest następujący:

 • Zapewnienie wolnej zdalnej komunikacji studentów w przekroju grup/przepływu/kursu. Do tego nadają się wszelkie rozmowy, online pokoju, social networking. Wybór sposobu realizacji metody pozostaje za studentami. Nadzór nad realizacją spoczywa na naczelnicy grup, kuratorów, dziekanów wydziałów;
 • Przewiduje się stworzenie magazynu w chmurze w celu wymiany informacji edukacyjnego charakteru, jeśli go brakuje. Zadanie jest wykonywane przez inżynierów komputerowych lub nauczycielami informatyki;
 • Tworzony jest oddzielny kanał komunikacji dla nauczycieli, trenerów, pracowników administracji każdego wydziału. Można stosować wszelkie dostępne metody, które nie są sprzeczne z obowiązującym prawem;
 • Jest możliwość zdalnego prowadzenia wykładów przez nauczycieli. Zapewnia możliwość komunikacji ze studentami, odbioru materiałów szkoleniowych, odbioru gotowych prac kontrolnych;
 • Na nauczycieli spoczywa obowiązek doboru materiałów edukacyjnych o charakterze odpowiednich pozycji bieżącego programu nauczania, jeżeli nie występują w e-bibliotece;
 • Pytania robocze pomiędzy uczestnikami procesu szkolenia realizowane są w hierarchicznej kolejności.

Na cały okres trwania kwarantanny wyklucza przeprowadzenie wszystkich wydarzeń rozrywkowych związanych z życiem uczelni. Wszelkie nienormalne sytuacje zorientowani w trybie telefonicznym z kuratorami grup, które podejmują decyzję o przekazaniu informacji otrzymanych wyższej przełożonych.

Kursy i seminaria

Wszelkie działania edukacyjne podlegają również przeniesieniu na kształcenie na odległość. Zgodnie ze specyfikacją kursów, seminariów, innych wydarzeń szybko rozwijane są metody komunikacji między uczestnikami procesu edukacyjnego. W krótkim czasie planowane jest ułożenie materiałów edukacyjnych i metodycznych oraz pracy uczniów. Wykładowcy studiują bezpłatną komunikację online wszystkich uczestników kursu z kuratorami. Metody realizacji są wybierane przez każdą grupę samodzielnie.

Przeprowadzana jest digitalizacja dokumentów roboczych w celu operacyjnego monitorowania wydajności, prowadzenia dokumentacji sprawozdawczej, wydawania certyfikatów ukończenia kursów.

Oprogramowanie i narzędzia programowe niezbędne do realizacji zadań są wybierane i wdrażane przez osoby prowadzące kursy.

Żródło: zobacz oryginalny artykuł na  Jobsora

 

Jeśli masz pomysł, jak mogę sprawić, żeby mój podcast był tym, czego szukasz – daj, proszę znać. Jeżeli jest jakaś ważna tematyka, którą chciałbyś żebym poruszyła napisz do mnie na adres: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl  lub w wiadomości prywatnej na moim fanpage: https://www.facebook.com/coachelakrokosz/ 

Dołącz do nas!

ZOSTAŃ SWOIM NAJLEPSZYM COACHEM

DLA menedżerÓW

Potrzebujesz tego, aby realizować ambitne cele, wykorzystać swój ogromny potencjał i inspirować sobą innych. Nie rozpalisz innych, jeśli sam nie płoniesz.

dla właścicieli firm

Możesz w pełni kreować swoją przyszłość, bo to Ty decydujesz co jest możliwe i co chcesz osiągnąć w swojej firmie. A wiesz, że firmę założyłeś po to, aby sięgnąć po swoje marzenia i niezależność!

Dla specjalistów i ekspertów

Musisz mieć wysoki poziom wewnętrznej motywacji i jak najlepiej korzystać ze swojego potencjału, aby realizować postawione przed Tobą ambitne cele i pracować dla siebie z poczuciem satysfakcji i radości.

Dla każdego człowieka

Aby walczyć o swoje cele, marzenia, o swoje życie i osiągać to wszystko z poczuciem satysfakcji i radości, a nie stresu i frustracji.

Jak działa Program?

TO TWOJA NAJLEPSZA INWESTYCJA

Self Coaching Program to comiesięczny program coachingowy, który prowadzi Cię krok po kroku w osiąganiu tego, co jest dla Ciebie najważniejsze! Dzięki szkoleniom, sesjom coachingowym i mentoringowym nauczysz się umiejętności i narzędzi coachingowych, które pozwolą Ci zwiększyć Twoje profesjonalne kompetencje oraz zwiększą pewność siebie, co przełoży się także na Twoją większą skuteczność! Będziesz umieć odkrywać swoje blokady wewnętrzne i ustawiać właściwie sposób myślenia gwarantujący Ci wysoką motywację i determinację!

Kto korzysta z Programu?

ZOBACZ OPINIE UCZESTNIKÓW

podcast #75 – Jak pokonać stres?

podcast #75 – Jak pokonać stres?

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie mogło tego odcinka zabraknąć.

Wiem, że nie jest łatwo i może w ogóle wiele osób zastanawia się czy to dobry czas na słuchanie podcastów rozwojowych. Powiem szczerze, ten podcast nie jest „rozwojowym”. To mój mały wkład w to, aby Was wszystkich wesprzeć.

Nie mamy wpływu na to, co się teraz dzieje, na sytuację związaną z pandemią. Jednak mamy wpływ na to, jak będziemy sobie z tym radzić.

To jak będziemy sobie z tym radzić, nie wpływa tylko na nasze samopoczucie. To wpływa na to, w jakim stanie psychicznym teraz będziemy. A z kolei  nasz stan psychiczny wpływa na naszą odporność i zdrowie.

 

Dlatego w tym podcaście  mówię m.in. o tym:

 •  Czym jest biologicznie  stres.
 • Jakie są jego fazy. Warto to wiedzieć, aby nie przespać momentu kiedy jest już bardzo trudno!
 • 13 praktycznych sposobów jak pokonać stres.

Jeśli masz ciekawy pomysł lub jest jakaś ważna tematyka, którą chciałbyś żebym poruszyła w podcastach, napisz do mnie: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl  lub na moim fanpage: https://www.facebook.com/coachelakrokosz/ 

Posłuchaj innych podcastów

Dołącz do nas!

ZOSTAŃ SWOIM NAJLEPSZYM COACHEM

DLA menedżerÓW

Potrzebujesz tego, aby realizować ambitne cele, wykorzystać swój ogromny potencjał i inspirować sobą innych. Nie rozpalisz innych, jeśli sam nie płoniesz.

dla właścicieli firm

Możesz w pełni kreować swoją przyszłość, bo to Ty decydujesz co jest możliwe i co chcesz osiągnąć w swojej firmie. A wiesz, że firmę założyłeś po to, aby sięgnąć po swoje marzenia i niezależność!

Dla specjalistów i ekspertów

Musisz mieć wysoki poziom wewnętrznej motywacji i jak najlepiej korzystać ze swojego potencjału, aby realizować postawione przed Tobą ambitne cele i pracować dla siebie z poczuciem satysfakcji i radości.

Dla każdego człowieka

Aby walczyć o swoje cele, marzenia, o swoje życie i osiągać to wszystko z poczuciem satysfakcji i radości, a nie stresu i frustracji.

Jak działa Program?

TO TWOJA NAJLEPSZA INWESTYCJA

Self Coaching Program to comiesięczny program coachingowy, który prowadzi Cię krok po kroku w osiąganiu tego, co jest dla Ciebie najważniejsze! Dzięki szkoleniom, sesjom coachingowym i mentoringowym nauczysz się umiejętności i narzędzi coachingowych, które pozwolą Ci zwiększyć Twoje profesjonalne kompetencje oraz zwiększą pewność siebie, co przełoży się także na Twoją większą skuteczność! Będziesz umieć odkrywać swoje blokady wewnętrzne i ustawiać właściwie sposób myślenia gwarantujący Ci wysoką motywację i determinację!

Kto korzysta z Programu?

ZOBACZ OPINIE UCZESTNIKÓW

Jak “coachuję” siebie każdego dnia

Jak “coachuję” siebie każdego dnia

Dzisiejszy podcast jest odpowiedzią na Wasze pytania. Często pytacie mnie: Elu, jak to u Ciebie jest, czy Ty chodzisz ciągle z uśmiechem na twarzy? Czy zdarzają Ci się momenty zwątpienia i frustracji?  

Jeśli również i Ty chcesz się dowiedzieć, jak coachowanie samej siebie wygląda u mnie w praktyce, serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego podcastu. 

Inspiracją do nagrania tego podcastu była dyskusja, która wywiązała się na grupie Żyj prawdziwie, żyj odważnie na Facebooku. Jedna z moich kursantek zamieściła tam bardzo szczery live. Mówiła o swoich trudniejszych momentach, o tym, jakie stoją przed nią wyzwania, problemy i jak je pokonuje. Gdyby nie była z nami szczera i nie opowiedziała o swoim życiu w taki sposób, nikt z nas nie pomyślałby, że ma jakiekolwiek problemy. 

Dlatego dzisiaj podzielę się z Tobą refleksją, jak to wygląda u mnie. Opowiem Ci o tym, jak pokonuję codzienne trudności, jak mierzę się z wyzwaniami oraz co daje mi coachowanie samej siebie. 

Siła nie tylko dla maratończyków

Pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką mam Ci do powiedzenia to to, na czym staram się skupiać każdego dnia. Mianowicie, koncentruję się na tym, aby świadomie interpretować i przeżywać wszystko co, co mi się przytrafia. Podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że masz do osiągnięcia jakiś sportowy cel – chcesz przebiec półmaraton. Byłoby głupotą pomyśleć, że osiągniesz ten cel bez wcześniejszego zbudowania siły i sprawności fizycznej. Jest to na pewno dla Ciebie oczywiste. Zaczynasz regularnie chodzić na siłownię, zmieniasz dietę i krok po kroku dochodzisz do formy, aby pobiec półmaraton. 

A jak to wygląda w życiu osobistym i zawodowym? Widzę ogromną różnicę, w podejściu ludzi do osiągania celów sportowych i biznesowych. Pracuję z wieloma osobami nad osiąganiem ich celów. Bardzo rzadko moi klienci zastanawiają się, czy mają wystarczający poziom siły emocjonalnej, aby osiągnąć dany cel. 

To, jak się czujemy ma ogromny wpływ na to, czy uda nam się osiągnąć to co założyliśmy. Dlatego regularnie pracuję nad osiąganiem siły emocjonalnej. Każdego dnia budzę się z innym nastawieniem – jak każdy mam zarówno lepsze, jak i gorsze dni. I to właśnie tutaj pojawia się potrzeba coachowania samej siebie. Aby osiągać swoje, nierzadko wysoko postawione cele, muszę codziennie pracować nad sobą. Jeśli w teście Gallupa odkryłeś, że masz cechy takie jak Achiever – czyli uwielbiasz stawiać i osiągać cele, to doskonale wiesz, o czym mówię. 

Nie jesteś ofiarą swojej przeszłości

Masz bardzo mały wpływ na to, co Ci się przytrafia. Masz jednak ogromny wpływ na to, ile jest w Tobie siły psychicznej i emocjonalnej. To od niej zależy, jak zinterpretujesz wszystkie kłody rzucane Ci pod nogi na drodze do osiągnięcia celu.  

Ta siła bardzo często wynika z naszego dzieciństwa. Podczas mojej pracy napotykam przeważnie na taki moment, kiedy osoba, z którą pracuję w procesie coachingowym dochodzi do momentu, w którym patrzy daleko wstecz. Wtedy wychodzą różne historie o braku miłości rodziców. O zaniedbaniach, o problemach z rodzeństwem, i wiele innych znanych  nam wszystkim trudności. 

Jeśli i Ty masz takie doświadczenia z dzieciństwa, chciałabym abyś wiedział, że to, co spotkało Cię w przeszłości, ma się nijak do tego, co spotyka Cię w teraźniejszości. 

Przeszłość to przeszłość, a teraźniejszość to teraźniejszość. Co chcę przez to powiedzieć? Kiedy szukasz powodów swoich niepowodzeń w przeszłości, wynika z tego pewne niebezpieczeństwo. Polega ono na tym, że w przeszłości znajdujesz powód do tego, aby nie być pewnym siebie dzisiaj. Powiem wprost. Robisz z siebie ofiarę, mówiąc: Brakuje mi pewności siebie bo… i tu zaczyna się cała lista powodów. 

Masz taki powód? Postaraj się jak najszybciej go odciąć. Nagrałam o tym cały osobny podcast nr 48. Serdecznie Ci go polecam – znajdziesz tam wiele podpowiedzi dotyczących życia zakotwiczonego w przeszłości. 

 

Za każdym razem, kiedy poczujesz, że nie ma w Tobie pewności siebie, że z czymś sobie nie radzisz i zrzucisz to na karb przeszłości – uważaj. To mechanizm, który pozwala Ci stawiać siebie w roli ofiary. 

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem

To, co jest najważniejsze w moim coachowaniu samej siebie to zrozumienie tego mechanizmu i omijanie go. To, z czym mierzę się tu i teraz, jest wynikiem zdarzeń tu i teraz, a nie tego, co działo się w przeszłości. 

Psychoterapeuci pewnie się ze mną nie zgodzą – jeśli masz potrzebę przepracowania swojej przeszłości, polecam Ci zwrócić się do fachowca w tej dziedzinie. Dzisiaj mówię Ci jednak o tym, jak ja osobiście radzę sobie z takimi wyzwaniami. Więc jeszcze raz podkreślam – odcinam wszystkie piękne powody z przeszłości, dlaczego czegoś nie osiągam i nie klepię się nimi po plecach. A uwierz mi, że miałabym kilka naprawdę solidnych powodów, na które mogłabym zrzucić winę za moje niepowodzenia. Jednak nie robię tego, i Tobie też tego nie polecam. Ciągnięcie za sobą przeszłości aż do teraźniejszości odbiera Ci sprawczość i poczucie kontroli nad swoim życiem. Nie cofniesz się i nie zmienisz swojej przeszłości. Możesz natomiast zrobić wszystko, aby miała ona jak najmniejszy wpływ na Twoją teraźniejszość. 

Podam Ci kolejny przykład, na pewno większości kobiet jest on znany – odchudzanie. Wyobraź sobie, że masz postanowienie, że dzisiaj nie zjesz czekolady. Ale jednak sięgasz najpierw po jedną, potem po drugą czekoladkę… i nagle okazuje się, że Twój cel wylądował w koszu. 

Wielu z nas w takiej sytuacji zaczyna szukać powodów, aby zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia. Zaczynamy sięgać myślami do dzieciństwa, w którym mama nas karała za zjedzenie słodyczy, lub mieliśmy problemy emocjonalne które zajadaliśmy itd. 

Zupełnie inaczej wygląda perspektywa zmian jakie musisz wprowadzić do swojego życia, kiedy powiesz sobie: Nie chudnę bo mam ogromny bagaż emocjonalny i nie potrafię sobie z nim poradzić, a zupełnie inaczej, kiedy powiesz sobie: Nie chudnę, ponieważ nie stosuję się do zasad zdrowego żywienia. 

Wtedy zdajesz sobie sprawę, że musisz pracować tylko nad tym – nad trzymaniem się wcześniej ustalonych zasad. Nie musisz sięgać do przeszłości i naprawiać czegoś, czego nie da się naprawić. Czy widzisz, jak ogromną różnicę robi zmiana tej perspektywy? O wiele łatwiej jest wprowadzać zmiany tu i teraz, niż grzebać się w przeszłości. 

5 elementów self coachingu

Każdego dnia buduję w sobie siłę emocjonalną. Każdego dnia sprawdzam, jaki jest jej stan i pracuję nad tym. Mój model działania składa się z 5 elementów. Pokażę Ci go na przykładzie sytuacji z mojego życia. 

Załóżmy, że jest taki dzień, w którym zaplanowałam, że nagram 3 podcasty. Sprawy potoczyły się inaczej, zajęłam się czymś innym i z trzech nagrań wyszło tylko jedno. Co robię?

 • Spisuję swoje emocje. Siadam, i zastanawiam się – co czuję? Przelewam to na papier, nazywam swoje emocje. To jest punkt wyjścia – wiem, że czuję frustrację. 

 • Z jakiego powodu czuję to, co czuję? Czuję się tak ponieważ mój plan nie został zrealizowany. Cel dzisiejszego dnia nie został osiągnięty. Mam 30% planu i dlatego czuję się sfrustrowana. 

 • Jak chcę się czuć? Mimo wszystko, chcę czuć się spełniona. Jeśli tego nie poczuję, przeniosę moje emocje na dzieci i męża. Chcę poczuć, że dzisiejszy dzień nie poszedł na marne, że był efektywny. 

 • Co muszę sobie powiedzieć, aby osiągnąć pożądany stan? Prawdopdoodnie zrobiłam kilka innych ważnych rzeczy, które odciągnęły mnie od nagrywania  podcastów. Ok, ale co mogę zrobić, aby ten dzień jednak dał mi poczucie satysfakcji? Mogę powiedzieć sobie: Ela, nie nadajesz się do tego, nie potrafisz osiągnąć założonego celu, daj sobie spokój. Ale mogę też wyciągnąć wnioski i powiedzieć sobie: To dla mnie obszar do rozwoju, muszę nad tym popracować, dzięki dzisiejszemu dniu dowiedziałam się o tym!

 • Interpretuję sytuację. To, jak spojrzymy na daną sytuację jest kluczowe. Zrozumienie, że nie warto się obwiniać i załamywać, ponieważ do niczego konstruktywnego to nie prowadzi. To ja decyduję o tym, jak zinterpretuję fakty. Jeśli ten dzień pokazał mi, gdzie mam braki kompetencyjne i nad czym muszę jeszcze popracować, to znaczy, że nie był zupełnie stracony! 

Świadome postrzeganie własnych myśli i ich interpretacja to ważna kompetencja. Możesz się jej nauczyć. Nasz mózg kieruje nasze myśli automatycznie w jakimś kierunku. Jednak możesz sprawić, że to Ty będziesz decydował, w którą stronę powędrują Twoje emocje. Wszystko zależy od Ciebie i Twojej interpretacji tego, co Ci się przytrafia. 

Każdego dnia budujesz swoją siłę psychiczną – tak samo jak budujesz siłę fizyczną przed maratonem. Jedno i drugie ćwiczyć trzeba codziennie. Nie ma czarodziejskiej różdżki, która odczaruje Twoją przeszłość i sprawi, że już nigdy nie będziesz ponosić porażek, ani czuć frustracji. 

Będziesz. I do tego właśnie potrzebna jest siła i pewność siebie. Ja pracuję nad nimi codziennie, właśnie według metody tych 5 kroków, które Ci pokazałam. 

 

Jeśli podoba Ci się ta metoda i chcesz na własnej skórze przekonać się, jak jest skuteczna, już teraz zapraszam Cię do mojego Self Coaching Program 

 

W Programie będziemy pracować nad świadomą obserwacją myśli, które pojawiają się w naszej głowie i nad tym, prawidłowo je ukierunkowywać. 

Podcast 48 – Jak zmienić swoją przeszłość?

Jeśli masz ciekawy pomysł lub jest jakaś ważna tematyka, którą chciałbyś żebym poruszyła w podcastach, napisz do mnie: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl  lub na moim fanpage: https://www.facebook.com/coachelakrokosz/ 

Dołącz do nas!

ZOSTAŃ SWOIM NAJLEPSZYM COACHEM

DLA menedżerÓW

Potrzebujesz tego, aby realizować ambitne cele, wykorzystać swój ogromny potencjał i inspirować sobą innych. Nie rozpalisz innych, jeśli sam nie płoniesz.

dla właścicieli firm

Możesz w pełni kreować swoją przyszłość, bo to Ty decydujesz co jest możliwe i co chcesz osiągnąć w swojej firmie. A wiesz, że firmę założyłeś po to, aby sięgnąć po swoje marzenia i niezależność!

Dla specjalistów i ekspertów

Musisz mieć wysoki poziom wewnętrznej motywacji i jak najlepiej korzystać ze swojego potencjału, aby realizować postawione przed Tobą ambitne cele i pracować dla siebie z poczuciem satysfakcji i radości.

Dla każdego człowieka

Aby walczyć o swoje cele, marzenia, o swoje życie i osiągać to wszystko z poczuciem satysfakcji i radości, a nie stresu i frustracji.

Jak działa Program?

TO TWOJA NAJLEPSZA INWESTYCJA

Self Coaching Program to comiesięczny program coachingowy, który prowadzi Cię krok po kroku w osiąganiu tego, co jest dla Ciebie najważniejsze! Dzięki szkoleniom, sesjom coachingowym i mentoringowym nauczysz się umiejętności i narzędzi coachingowych, które pozwolą Ci zwiększyć Twoje profesjonalne kompetencje oraz zwiększą pewność siebie, co przełoży się także na Twoją większą skuteczność! Będziesz umieć odkrywać swoje blokady wewnętrzne i ustawiać właściwie sposób myślenia gwarantujący Ci wysoką motywację i determinację!

Kto korzysta z Programu?

ZOBACZ OPINIE UCZESTNIKÓW

Marka osobista – jak ją zbudować w zgodzie ze sobą?

Marka osobista – jak ją zbudować w zgodzie ze sobą?

Dzisiejszy temat jest wyjątkowy, ponieważ będę w nim mówić o marce osobistej – temacie, w którym nie czuję się ekspertem, ale który jest mi bliski. Uznałam, że będzie to stanowić świetną wartość dodaną tego podcastu, również w kontekście mojej misji – pomagania ludziom w życiu prawdziwym i odważnym. A więc odważnie wkraczam w ten temat i postaram się Wam dzisiaj pokazać, jakie kroki prowadzą nas do budowania świadomej i spójnej marki osobistej. 

 

Kim musisz się stać, aby osiągnąć sukces?

W świecie, w którym nie wiadomo, kim należy się stać, aby osiągnąć sukces, poczucie spójności jest bardzo ważne. Podczas mojej pracy z kadrą menadżerską, temat marki osobistej prędzej, czy później się pojawia. Dużo czasu poświęcam na to, aby odkryć wartości, misje i potrzeby, jakimi kieruje się dana osoba. Im większy dysonans, pomiędzy tym, kim musisz się stać i jak musisz się zachowywać, a tym, kim naprawdę chcesz być, tym większa frustracja. Frustracja, która ma swoje źródło w poczuciu, że udajesz kogoś, kim nie jesteś i kim nie chcesz być. 

 

W mojej pracy kładę szczególny nacisk na to, aby chodzić bez masek – mieć swoje zasady, wartości i trzymać się ich. Owszem, to oczywiste, że czasem musimy obrać konkretną formę zarządzania, wejść w jakąś rolę. Natomiast, dla mnie istotne jest, aby to, co mówią o nas inni, było spójne z tym, jak naprawdę chcemy być postrzegani. Jeśli zrozumiemy, dlaczego wykonujemy takie, a nie inne ruchy i dlaczego zachowujemy się w określony sposób, będziemy bliżej siebie, a poczucie frustracji zniknie. 

 

W świecie chaosu i niepewności coraz większej wagi nabiera to, kim naprawdę jest człowiek, którego nazywamy swoim szefem. Zaufanie wobec współpracowników oraz przełożonych to ogromna wartość. Osoby, z którymi na co dzień pracuję, zdają sobie z tego sprawę, i dlatego, prędzej czy później, temat marki osobistej pojawia się w mojej pracy. Dlatego, mimo iż nie jestem specjalistką od budowania marek, zajmę się dzisiaj tym tematem w kontekście bycia sobą i poczucia spójności w świecie zewnętrznym.

 

Na początek warto, abyś wykonał proste ćwiczenie. Poproś kilka osób z Twojego otoczenia o wymienienie 5 najbardziej charakterystycznych cech, które Cię opisują. Porównaj to, co otrzymasz, z tym, kim naprawdę się czujesz, i jak chciałbyś być odbierany w świecie zewnętrznym. To może być świetny początek dla naszych dzisiejszych rozważań. 

Jaka jest moja historia?

Chciałabym pokazać Ci w tym podcaście, jak budować markę osobistą, na własnym przykładzie. Przez ostatnie miesiące pracowałam z cudowną osobą, Jolą, nad komunikacją, strategią i działaniami mojej marki osobistej. Jak wiesz, na co dzień zajmuję się pracą nad rozwojem potencjału ludzi, za pomocą różnych metod. Są to między innymi coaching, szkolenia i działania online. Dzisiaj, na podstawie tego, jak budowałam swoją markę, pokażę Ci co możesz zrobić dla siebie w tym temacie. 

 

Pomysł na podcasty i budowanie własnej marki zrodził się, kiedy przekroczyłam czterdziestkę. Poczułam, że chcę jeszcze bardziej niż do tej pory, dzielić się ze światem tym, co mam w sobie. Zapragnęłam innego podejścia i innego narzędzia. Podcasty, których słuchasz, są właśnie owocem tych przemyśleń i działań. 

 

Jednak wiem, że samo słuchanie, nie jest w stanie wiele zmienić. Dlatego zdecydowałam się stworzyć program coachingowy, skierowany do tysięcy osób, ale nadal skupiony na jednostce. Jest to wspominany już wcześniej przeze mnie Self Coaching Program, o którym więcej przeczytasz tutaj

 

Mam nadzieję, że moja historia i wskazówki, które dla Ciebie przygotowałam, będą pomocne w budowaniu Twojej indywidualnej drogi. Nawet jeśli nie masz własnej firmy i wydaje Ci się, że temat marki osobistej Cię nie dotyczy.

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, budując markę osobistą

Przygotowałam dla Ciebie 7 najważniejszych kroków, które doprowadzą Cię do zbudowania marki osobistej, spójnej z Twoimi wartościami. Zapraszam Cię do przejścia ze mną tej drogi. 

 

1. Nazwij swój obszar

Pierwszą, ogromnie istotną rzeczą, którą musisz zrobić, jest nazwanie obszaru w którym Twoja marka będzie się poruszać. U mnie tą kategorią jest self coaching. Wprowadzam na rynek zupełnie nową jakość coachingu – odwracam rolę coacha w drugą stronę. W swoich działaniach chcę przekazać ludziom, że nie potrzebują zewnętrznego źródła, aby stać się lepszym szefem, pracownikiem, czy po prostu człowiekiem. Pokazuję, że sami dla siebie jesteśmy najlepszym coachem, jeśli wiemy jak to robić. 

 

W jakiej kategorii Ty budujesz swoją markę? W jakim obszarze czujesz się specjalistą? Czy jest to obszar bankowości, HR, może zupełnie inny? Spróbuj to jeszcze bardziej zawęzić – może jest to konkretna branża? Im lepiej określisz to, w jakiej kategorii chcesz budować swoją markę, tym łatwiej będzie Ci, przejść kolejne etapy budowy marki osobistej. 

 

2. Znajdź swój Big Idea

W świecie marketingu mówi się, że “big idea” to myśl przewodnia, za którą pójdą ludzie. Idea, która inspiruje i pcha do działania Twoich odbiorców, klientów czy współpracowników. Aby tak się stało, musisz określić, jaka jest Twoja idea – jasno i klarownie, tak, aby inni Cię zrozumieli. Tylko wtedy, kiedy przekaz będzie zrozumiały, ludzie będą mogli się z nim utożsamić.

 

“Możesz być najlepszym coachem dla samego siebie” – to jest moja osobista misja, moja big idea. To jest to, na czym opieram swoją komunikację wobec świata zewnętrznego i na czym polega sedno mojego pomysłu na markę.  

3. Jakie jest Twoje hasło? 

Hasło jest kolejnym krokiem w definiowaniu marki osobistej. Jedno zdanie, pod którym podpisujesz się obiema rękami. Możesz poszukać Inspiracji w swoich ulubionych cytatach lub w tym, co mówią o Tobie inni. Często radzę to osobom, z którymi pracuję: znajdź cytat, który najlepiej Cię definiuje i oddaje Twoją filozofię życia. To może być świetny początek szukania tego jedynego hasła, które najlepiej odda charakter i ideę Twojej marki osobistej. 

W moim przypadku jest to hasło: Żyj prawdziwie, żyj odważnie. 

4. Znajdź swoje “dlaczego?”

Twoi odbiorcy muszą zrozumieć, co tak naprawdę robisz. Musisz określić, dlaczego akurat Twój pomysł jest tym, który w danej dziedzinie, w danej branży, odniesie najlepszy skutek. 

 

Kiedy odpowiadam sobie na pytanie: Dlaczego? rozwijam to, co określiłam wcześniej w big idea oraz w swoim haśle. Dlaczego self coaching i hasło Żyj prawdziwie, żyj odważnie? Ponieważ głęboko wierzę w to, że życie jest za krótkie, byśmy nie przeżyli go prawdziwie i odważnie. Nie będziemy mieć drugiej szansy. 

 

Najważniejsze, co możemy dla siebie zrobić, to sprawić, abyśmy na końcu życia nie żałowali tego, w jaki sposób je przeżyliśmy. Z doświadczenia wiem, że najlepiej radzą sobie ci, którzy nie poddają się i przezwyciężają wszelkie kłody, które życie rzuca im pod nogi. 

 

Idea coachingu opiera się na tym, że coach jest lustrem, wskazuje różne rozwiązania i perspektywy, ale ostatecznie decyzję podejmujesz samodzielnie. Dlatego właśnie kieruję się ideą self coachingu, bo wierzę, że sami dla siebie jesteśmy w stanie stworzyć najlepsze warunki, aby żyć prawdziwie i odważnie. 

 

A jaka jest Twoja odpowiedź na pytanie: dlaczego? 

 

Ten punkt jest bardzo ważny. Jeśli zrozumiesz, dlaczego budujesz taką markę, a nie inną, będziesz miał szansę dotrzeć ze swoim przekazem do podobnych osób. Nie musisz podobać się wszystkim – ważne, abyś znalazł takich odbiorców, którzy pójdą za Twoją marką, ponieważ będą się zgadzać z jej ideałami. 

 

5. Jaki jest fundament Twoich wartości?

Wartości to słowo klucz, które doprowadzi Cię do tego, jaka ma być Twoja marka. Określ je konkretnie. Moje 4 wartości to:

– Życie na 100% – każdy ma prawo inaczej definiować, czym dla niego jest życie na 100% i staram się to pokazywać w moich działaniach. 

– Profesjonalizm – rzadko kiedy zobaczysz u mnie nieprofesjonalne zachowanie. Cokolwiek robię, staram się robić to na wysokim poziomie.

– Rozwój – niezwykle ważne jest dla mnie, aby rozwijać nie tylko osoby, z którymi pracuję, ale również siebie samą. Dlatego, w moich podcastach usłyszysz czasem, jaką nową książkę przeczytałam, lub na jakiej konferencji byłam. 

– Radość – mam w sobie dużo naturalnego optymizmu. Ważne jest dla mnie, aby w moim skupieniu na profesjonalnym podejściu do pracy, nie stracić go.

 

Zastanów się teraz nad sobą. Czy to, jakimi wartościami się kierujesz, widać na zewnątrz? Czy w pierwszym ćwiczeniu, w którym masz za zadanie zdobyć opinie na Twój temat, te wartości są widoczne? 

Warto dążyć do tego, aby nasze wartości były spójne z tym, w jakim środowisku pracujemy i obracamy się na co dzień. Określ swoje wartości i kieruj się nimi  podczas wyborów – w pracy i w życiu codziennym. Dopasowywanie się do świata zewnętrznego, który jest sprzeczny z tym, jakie wartości wyznajesz, nie jest dobrą drogą. 

 

6. Co Cię wyróżnia?

Jakie wyjątkowe wartości i umiejętności dajesz swoim klientom lub swoim przełożonym? Jest coś, co Cię wyróżnia? Na pewno jest! Określ to, nazwij swoje talenty i przekaż to otoczeniu. Możesz to zrobić już na rozmowie kwalifikacyjnej. 

 

Twoja unikatowa cecha, którą chcesz się dzielić na zewnątrz, może być przepustką do lepszej pracy, lub do zdobycia klientów. Oczywiście musi być to szczere i prawdziwe. Poszukaj tego w sobie. 

 

Jak to wygląda u mnie? Moim wyróżnikiem jest wyjątkowość stylu pracy z drugim człowiekiem. Stawiam na coaching dostępny dla każdego. Dobry coaching ma swoją cenę i nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego wychodzę naprzeciw osobom, które potrzebują coachingu, ale być może nie mają w tej chwili w swoim budżecie na to miejsca. Daję wszystkie niezbędne narzędzia, dzięki którym każda osoba będzie mogła skorzystać z wiedzy, jaką mam do przekazania. 

 

Drugim elementem wyróżniającym w mojej ofercie Self Coaching Program jest praca jeden na jeden, nagrana i udostępniona wszystkim biorącym udział w  programie. Jest to wyjątkowy sposób na to, aby popatrzeć z boku na proces coachingowy, i sprawdzić, jak by to zadziałało u nas. Uważam, że jest to świetny sposób na skonfrontowanie swoich oczekiwań względem procesu, jakim jest coaching i tego, jak to w rzeczywistości wygląda. Kluczowym aspektem tego sposobu pracy jest utożsamienie się z osobą coachowaną. To wyjątkowa sytuacja i  właśnie to jest tym wyróżnikiem, na który stawiam w mojej marce osobistej. 

7. Jaka jest obietnica Twojej marki?

Nie ma nic gorszego niż obietnice bez pokrycia. Moją obietnicą jest to, że nauczę Cię, jak zostać najlepszym coachem dla samego siebie. Dzięki temu dokonasz zmian w swoim życiu. Dam Ci wszystkie narzędzia, abyś mógł zrobić to samodzielnie. 

 

A co Ty obiecujesz swoją marką, jaka jest Twoja misja i wartości? To bardzo ważna informacja. Dodałabym do tego jeszcze pytanie: Co jesteś w stanie obiecać samemu sobie?

 

Nasza marka czasem buduje się kompletnie nieświadomie. Ludzie mają na nasz temat opinie, na które pracujemy każdym swoim działaniem, lub brakiem działania. To, do czego Cię zachęcam, to świadome budowanie marki osobistej. Jeśli odpowiesz sobie na wszystkie wspomniane dzisiaj przeze mnie pytania, będzie Ci łatwiej wypracować ją wypracować.

 

Mam nadzieję, że dzięki moim dzisiejszym wskazówkom, odnajdziesz swoją Big idea, określisz swoje wartości i złożysz obietnice, dzięki którym Twoja marka osobista stanie się spójna i zgodna z Tobą. 

 

Trzymam za Ciebie kciuki! 

Jeśli masz pomysł, jak mogę sprawić, żeby mój podcast był tym, czego szukasz – daj, proszę znać. Jeżeli jest jakaś ważna tematyka, którą chciałbyś żebym poruszyła napisz do mnie na adres: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl  lub w wiadomości prywatnej na moim fanpage: https://www.facebook.com/coachelakrokosz/ 

Dołącz do nas!

ZOSTAŃ SWOIM NAJLEPSZYM COACHEM

DLA menedżerÓW

Potrzebujesz tego, aby realizować ambitne cele, wykorzystać swój ogromny potencjał i inspirować sobą innych. Nie rozpalisz innych, jeśli sam nie płoniesz.

dla właścicieli firm

Możesz w pełni kreować swoją przyszłość, bo to Ty decydujesz co jest możliwe i co chcesz osiągnąć w swojej firmie. A wiesz, że firmę założyłeś po to, aby sięgnąć po swoje marzenia i niezależność!

Dla specjalistów i ekspertów

Musisz mieć wysoki poziom wewnętrznej motywacji i jak najlepiej korzystać ze swojego potencjału, aby realizować postawione przed Tobą ambitne cele i pracować dla siebie z poczuciem satysfakcji i radości.

Dla każdego człowieka

Aby walczyć o swoje cele, marzenia, o swoje życie i osiągać to wszystko z poczuciem satysfakcji i radości, a nie stresu i frustracji.

Jak działa Program?

TO TWOJA NAJLEPSZA INWESTYCJA

Self Coaching Program to comiesięczny program coachingowy, który prowadzi Cię krok po kroku w osiąganiu tego, co jest dla Ciebie najważniejsze! Dzięki szkoleniom, sesjom coachingowym i mentoringowym nauczysz się umiejętności i narzędzi coachingowych, które pozwolą Ci zwiększyć Twoje profesjonalne kompetencje oraz zwiększą pewność siebie, co przełoży się także na Twoją większą skuteczność! Będziesz umieć odkrywać swoje blokady wewnętrzne i ustawiać właściwie sposób myślenia gwarantujący Ci wysoką motywację i determinację!

Kto korzysta z Programu?

ZOBACZ OPINIE UCZESTNIKÓW